TERRA BIOSA

Produkty / Gleba / TERRA BIOSA

Butelka

TERRA BIOSA

Preparat mikrobiologiczny TERRA BIOSA produkowany na licencji duńskiej firmy BIOSA DANMARK APS zawiera żywe kultury aktywnych mikroorganizmów oraz wyciągi z ziół pochodzących z plantacji ekologicznych. TERRA BIOSA jest preparatem opracowanym jako środek doglebowy. Jest bezpieczny dla roślin, zwierząt i ludzi. Wolny od GMO.

Posiada unijny certyfikat (Organic control Nr.DK.Q-50) dopuszczający do stosowania w gospodarstwach ekologicznych oraz atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH/MT-2419/2010).

TERRA BIOSA ZASTOSOWANY DO GLEBY POWODUJE:

  • przyśpieszenie rozkładu masy organicznej poprzez zainicjowanie procesów próchnico twórczych.
  • poprawia właściwości fizyczne gleby poprzez tworzenie struktury gruzełkowatej, likwidacje podeszwy płużnej i zaskorupiania się.
  • reguluje stosunki powietrzo-wodne.
  • zwiększa pojemność wodną gleby neutralizując skutki suszy.
  • zapobiega erozji gleby.
  • poprawia właściwości chemiczne gleby poprzez udostępnianie roślinom trudno dostępnych składników odżywczych
  • detoksykację substancji chemicznych stosowanych w ochronie roślin uprawnych.
  • poprawia właściwości mikrobiologiczne gleby poprzez eliminację chorobotwórczych mikroorganizmów (pleśni, chorób grzybowych, bakterii gnilnych).
  • poprzez dominację właściwej mikroflory ogranicza (w niektórych przypadkach likwiduję) szkodniki.
  • wzmacniania naturalną odporność roślin.

Dzięki powyższym zaletom preparatu możliwa jest produkcja roślin bez konieczności stosowania nawozów sztucznych, a także ograniczenie bądź eliminacja chemicznych substancji w ochronie roślin.

Jest to narzędzie do produkcji żywności ekologicznej.

Copyright © Herbeko 2018