Oferta / Wysypiska śmieci

  • higienizacja odpadów
  • ograniczanie szkodliwości odcieków
  • likwidacja patogenów (salmonella, bakterie coli, itd.)
  • likwidacja odorów

Copyright © Herbeko 2018