Oferta / Woda do użytku domowego i przemysłowego

  • rewitalizacja wody (woda płynąca i stojąca w stawach, jeziorach, rzekach, oraz woda w trakcjach wodociągowych do użytku domowego i przemysłowego)
  • oczyszczanie akwenów i cieków wodnych z osadów (mułów, szlamu)

Copyright © Herbeko 2018