Oferta / Produkcja roślinna

  • w celu zwiększania zawartości próchnicy dla wzmacniania siły rodnej gleby, ulega zmianie technologia uprawy przez ograniczenie, lub całkowite wycofanie:
    • nawożenia nawozami sztucznymi,
    • stosowania chemicznych środków ochrony roślin w tym do zaprawiania materiału siewnego i nasadzeniowego,
    • wapnowania,
  • produkcja ekologiczna

Copyright © Herbeko 2018