Oferta / Gleba

  • regeneracja gleby (poprawa stanu bio-fizyko-chemicznego i przywracanie struktury gruzełkowatej)
  • oczyszczanie ze szkodliwych substancji pozostałych ze stosowania chemicznych środków produkcji
  • regeneracja gleby zatrutej substancjami ropopochodnymi
  • likwidacja zagrożeń patogenami glebowymi (np.fusarium )

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ

Copyright © Herbeko 2018