Oferta

Używamy wyłącznie - opartej na naturalnych narzędziach biologicznych - autentycznej technologii całkowicie bezpiecznej dla człowieka i środowiska. Biotechnologia pożytecznych mikroorganizmów jest tania, prosta do wdrożenia i przyjemna w stosowaniu. Jest wysoce skuteczna a efekty jej użycia są łatwe do ocenienia , widoczne i odczuwalne.

Pexels photo 405034

Gospodarka ściekowo-osadowa

higienizacja ścieków i osadów likwidacja wapna z procesów higienizacyjnych udrażnianie i regeneracja trakcji ściekowych likwidacja...

Pexels photo 405034

Wysypiska śmieci

higienizacja odpadów ograniczanie szkodliwości odcieków likwidacja patogenów (salmonella, bakterie coli, itd.) likwidacja...

Pexels photo 405034

Kompostowanie

przyspieszanie procesów mineralizacji i humifikacji materii organicznej likwidacja odorów

Pexels photo 405034

Woda do użytku domowego i przemysłowego

rewitalizacja wody (woda płynąca i stojąca w stawach, jeziorach, rzekach, oraz woda w trakcjach wodociągowych do użytku domowego i...

Pexels photo 405034

Gleba

regeneracja gleby (poprawa stanu bio-fizyko-chemicznego i przywracanie struktury gruzełkowatej) oczyszczanie ze szkodliwych substancji...

Pexels photo 405034

Produkcja roślinna

w celu zwiększania zawartości próchnicy dla wzmacniania siły rodnej gleby, ulega zmianie technologia uprawy przez ograniczenie, lub...

Pexels photo 405034

Produkcja zwierzęca

higienizacja pomieszczeń produkcyjnych likwidacja odoru uszlachetnianie gnojowicy kompostowanie obornika produkcja...

MASZ JAKIEŚ PYTANIA?

ZOSTAW NAM WIADOMOŚĆ

Copyright © Herbeko 2017